Productes

Tòtem Delta


MATERIAL: Estructura interior de tub 50x50x3 i planxa de 2 mm electrosoldada, galvanitzada un cop mecanitzada i pintada amb polièster i curat a 180º. Mòdul contra de planxa d’alumini conformada de 2 mm pintat amb polièster i curat al forn a 180º o be retolat. Mòdul frontal per retolació de planxa d’alumini conformada de 2 mm, base prefabricada de formigó.

IMPRESSIÓ: Impressió digital amb protecció als rajos UV i protecció anti-graffit una o dues cares.

GRÀFICA: Maquetació bàsica, continguts subministrats per el client i dues revisions abans d’impressió (treballs de mapes, traduccions, creació imatge corporativa, realització i treballs fotogràfics es contemplaran amb un pressupost a part).

COLOR ACABAT: Segons gràfica

Dimensions

Descarregar fitxa tècnica