Productes

Tòtem Delta


MATERIAL: Estructura interior de tub 50x50x3 i planxa de 2 mm electrosoldada, galvanitzada un cop mecanitzada i pintada amb poliestercurat a 180º Mòdul contra de planxa d’alumini conformada de 2 mm pintat amb polièster i curat al forn a 180º o be retolat Mòdul frontal per retolació de planxa d’alumini conformada de 2 mm Base prefabricada de formigó

IMPRESSIÓ: Impressió digital amb protecció als rajos UV i protecció anti-graffit una o dues cares

GRÀFICA: Maquetació bàsica, continguts subministrats per el client i dues revisions abans d’impressió (treballs de mapes, traduccions, creació imatge corporativa, realització i treballs fotogràfics es contemplaran amb un pressupost a part)

COLOR ACABAT: Segons gràfica

Dimensions

Descarregar fitxa tècnica