Productes

Imatges senyals

Format de senyals

Advertencia de perill "P-X"

P-1

P-1a

P1-c

P-1b

P-1d

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7

P-8

P-12

P-13a

P-13b

P-14a

P-14b

P-15

P-15a

P-15b

P-16a

P-16b

P-17

P-17a

P-17b

P-18

P-19

P-20

P-21

P-22

P-23

P-24

P-25

P-26

P-27

P-28

P-29

P-30

P-31

P-32

P-33

P-34

P-50

Prioritat "R-X"

R-1

R-2

R-3

R-4

R-5

R-6

Prohibició d'entrada "R-1XX"

R-100

R-101

R-102

R-103

R-104

R-105

R-106

R-107

R-108

R-109

R-110

R-111

R-112

R-113

R-114

R-115

R-116

R-117

Restricció de pas Serie "R-2XX"

R-200

R-201

R-202

R-203

R-204

R-205

Pohibició "R-3XX"

R-300

R-301

R-302

R-303

R-304

R-305

R-306

R-307

R-308

R-308a

R-308b

R-308c

R-308d

R-310

Obligació "R-4XX"

R-400a

R-400b

R-400c

R-400d

R-400e

R-401a

R-401b

R-401c

R-402

R-403a

R-403b

R-403c

R-404

R-405

R-406

R-407a

R-410

R-411

R-412

R-413

R-414

Fi de prohibició "R-5XX"

R-500

R-501

R-502

R-503

Indicació general "S-X"

S-13

S-17

S-18

S-11

S-11a

S-15a

S-23

S-7

S-8

S-22

S-14a

S-14b

S-28

S-29

S-27

S-25

Serveis "S-1XX"

S-100

S-102

S-103

S-107

S-105

S-108

S-109

S-112

S-110

S-111

S-122

Plaques complementàries

Caixetí

Plaques varies

Senyalitzacions especials

Indicacions varies

Alta reflectància