Blog

07/06/2024

Geoparque Granada

El projecte de senyalització del Geoparque de Granada ha esdevingut un repte motivador, i desafiant. L'encàrrec consistia en la posada en producció d'un sistema de senyalització turística intel·ligent, incorporant noves tecnologies en les proximitats d'emplaçaments turístics d'especial interès per a oferir informació de qualitat al turista digital. El sistema es basa en una combinació de les tecnologies de proximitat beacons i geofencing. Ambdues tenen com a finalitat enviar, a través de l'aplicació mòbil, informació als dispositius mòbils dels ciutadans o visitants que es troben a una determinada distància (o en l'àrea d'influència) d'un determinat lloc d'interès turístic. 
La solució de senyalística intel·ligent s'ha implementat en dos àmbits, en punts de senyalització turística d'Univers Lorca, tant en recursos turístics en interior (incloent-hi oficines d'informació turística, museus i centres d'interpretació) i en exterior, com en rutes turístiques i en punts de senyalització turística del Geoparque de Granada. S'ha hagut de generar els continguts gràfics, subministrar i instal·lar els elements de senyalística juntament amb la tecnologia associada a cada punt de senyalització, seguint la proposta de senyalització turística desenvolupada per la Diputació de Granada. 
Inclou diferents tipus d'elements de senyalística (senyals direccionals, plaques, panells informatius, etc.), amb diferents dimensions, característiques i funcions informatives, i destinats tant a punts de localització urbana com a punts de localització rural.


dilart.com/single-projecte.php?idProjecte=89