Productes

Tòtem Abad


MATERIAL: Doble placa de acer galvanitzat de 6mm amb decorat buidat a laser i pintat amb polièster curat a 180º Estructura interior de tub electrosoldada, galvanitzada i pintada amb polièster curat a 180º. Doble planxa de 1.5 mm galvanitzada per retolació

IMPRESSIÓ: Impressió digital directa envernissada amb poliester curat a 180º dues cares

GRÀFICA: Maquetació bàsica, continguts subministrats per el client i dues revisions abans d’impressió (treballs de mapes, traduccions, creació imatge corporativa, realització i treballs fotogrà?cs es contemplaran amb un pressupost a part)

COLOR ACABAT: Corten (altres colors consultar)


 


Dimensions

Descarregar fitxa tècnica