Productes

Fitó Lleida


MATERIALS:
Fitó  de tub de 90x90x2 de 1500 soldat i galvanitzat un cop mecanitzat, pintat amb pintura de polièster curada a 180º.
Plaques retolació HPL de 3 mm.

IMPRESSIÓ:
Impressió directe interna sobre material estratificat i amb resina termostable per exterior premsat a alta pressió.

 GÀFICA:
Maquetació bàsica, continguts subministrats per el client i dues revisions abans d'impressió (treballs de mapes, traduccions, creació imatge corporativa, realització i treballs fotogràfics es contemplaran amb un pressupost a part).

ACABAT:
Color segons disseny.


Dimensions

Descarregar fitxa tècnica