Productes

Fita Flors


MATERIAL:
Suport d'acer galvanitzat format amb planxa de 1.5mm i barra corrugada de 10 mm pintada amb pintura de poliéster curada a 180º
Placa retolada de metacrilat de 150x100x6mm enganxada amb polímer al suport

IMPRESSIÓ:
Impressió directe con tintas UV

GRÀFICA:
Maquetació bàsica, continguts subministrats per el client i dues revisions abans d'impressió (treballs de mapes, traduccions, creació imatge corporativa, realització i treballs fotogràfics es contemplaran amb un pressupost a part).

ACABAT:
Negre oxirón

Dimensions

Descarregar fitxa tècnica