Productes

Insitu Paret MBCN


MATERIALS:
Placa alumini 5mm tallada amb forma amb fixació separador de paret pintada amb polièster curat a 180º 

IMPRESSIÓ:
Impressió directa amb tintes UV i vernís protector curat a 180º

GRÀFICA:
Maquetació bàsica, continguts subministrats per el client i dues revisions abans d'impressió (treballs de mapes, traduccions, creació imatge corporativa, realització i treballs fotogràfics es contemplaran amb un pressupost a part).

ACABAT:
Base color negre mate

Dimensions

Descarregar fitxa tècnica