Productes

Cartellera Bàsic teulada


MATERIAL: Cartellera de fusta de secció de 90x90 tractada amb autoclau nivell 4 amb sals hidrosolubles. Certificat de tala controlada FSC. Mòdul planxa alumini 3mm ala de 25mm. Amb teulada.

IMPRESSIÓ: Impressió digital amb protecció als rajos UV i protecció antigraffit una cara.
Opció 2 cares a consultar.

GRÀFICA: Maquetació bàsica, continguts subministrats pel client i dues revisions abans d’impressió (treballs de mapes, traduccions, creació imatge corporativa, realització i treballs fotogràfics es contemplaran amb un pressupost a part).

Dimensions

Descarregar fitxa tècnica