Productes

Rètol autoportant


Suport metàlic lacat, plafó d'alumini imprès antigrafit

Àrea d'impressió : 330x600 1 cara
Alçada total: 1800

Dimensions