Productes

PROGRAMA DESCONFINAMENT


Rètol al·lumini doble pleg dors lacat amb impressió laminada antigrafit
Rètol recutilitzable un cop finalitzat el desconfinament

Mides:
Quadrats : 400x400 / 500x500 / 600x600
Rodons:    500 /  600 diametre
Triangle:   700x700
Rectangulars: 600x300 / 450x250

Dimensions