Productes

Xàtiva Medi


MATERIAL: Mòdul de planxa de 2 mm galvanitzat un cop mecanitzat pintada amb polièster curat a 180º Mòdul superior per la gràfica d’alumini de 3 mm

IMPRESSIÓ: Impressió digital amb protecció als rajos UV i anti-graffit 

GRÀFICA: Maquetació bàsica, continguts subministrats per el client i dues revisions abans d’impressió (treballs de mapes, traduccions, creació imatge corporativa, realització i treballs fotogràfics es contemplaran amb un pressupost a part)

SUPORTS: Suports de fusta tractada amb autoclau de 100 Ø x1500 

COLOR ACABAT: Natural (altres colors consultar)

Dimensions

Descarregar fitxa tècnica