Productes

Pupitre Gurri


MATERIAL: Mòdul alumini de 3mm pintat amb polièster curat a 180º Sistema subjecció de ?xat al suports directament amb cargols per fusta inoxidable

IMPRESSIÓ: Impressió digital amb protecció als rajos UV i protecció anti-graffit una cara

GRÀFICA: Maquetació bàsica, continguts subministrats per el client i dues revisions abans d’impressió (treballs de mapes, traduccions, creació imatge corporativa, realització i treballs fotogràfics es contemplaran amb un pressupost a part)

SUPORTS: Model E2 -Suports de fusta tractada amb autoclau de 210x70x1400 Model C1 -Suports de fusta tractada amb autoclau de 210x70x1400

COLOR ACABAT: Dors plafó Ral 2002 (altres colors consultar)

Dimensions

Descarregar fitxa tècnica