Productes

Tòtem Tor


MATERIAL: Estructura interior de tub galvanitzat 60x40x3, forrada de planxa inoxidable de 1.5 mm pintada amb pintura de polièster curat al forn a 180º. Planxa per retolació d’alumini de 2 mm pintada amb pintura de polièster enganxada a l’estructura. Base de fusta laminada tractada amb autoclau (opcional)

IMPRESSIÓ: Impressió digital directa i envernissada amb polièster curat al forn a 180º una o dues cares.

GRÀFICA: Maquetació bàsica, continguts subministrats per el client i dues revisions abans d’impressió (treballs de mapes, traduccions, creació imatge corporativa, realització i treballs fotogràfics. Es contemplaran amb un pressupost a part)

COLOR ACABAT: Corten (altres colors consultar)

Dimensions

Descarregar fitxa tècnica