Productes

Insitu paret placa + contra


MATERIAL: Planxa d’alumini de 3mm pintada amb polièster curat a 180º enganxada sobre contra collada a la paret per donar relleu de 3mm.

IMPRESSIÓ: Impressió directa i envernissada amb polièster curat a 180º.

GRÀFICA: Maquetació bàsica, continguts subministrats per el client i dues revisions abans d’impressió (treballs de mapes, traduccions, creació imatge corporativa, realització i treballs fotogràfics es contemplaran amb un pressupost a part)

COLOR ACABAT: Segons disseny.

Dimensions

Descarregar fitxa tècnica