Productes

Fusible base suport


Base de subjecció per tub d'alumini estriat d'acer galvanitzat en calent
Plantilla i perns per cimentació fabricats amb barra corrogada y zincats

Dimensions