Blog

Intertraffic Amsterdam 2012

La visita a Intertraffic Amsterdam amb plena crisis al sector, vam observar la necessitat de fer una aportació de tecnologia i desenvolupar el 2.0 a la senyalització d'una manera constant i continuada.

Llegir més

Dilart Visita "Intertraffic Istanbul" 2009

Visitem la fira "Intertraffic Istanbul" per iniciar els primers contactes de proveïdors. Així engeguem el nostre projecte de Dilart Senyalització Aplicada.

Llegir més