Treballs realitzats


Estimo Montones

Itinerari per Montonés del Vallès

Estimo Montornès
És una programa de 13 itineraris on es mostra el patrimoni natural del municipi, com el camí del Mogent o el bosc de la Merxa, i l'històric i arquitectònic, com can Tacó, el poblat iber o la torre del Telègraf, entre d'altres. Senyalitzar 13 rutes per dins la trama urbana és complexa i la solució va ser fer marcatge horitzontal i combinat amb unes plaquetes a suports existents.