Treballs realitzats


Digest-Gestió inventari d'una Xarxa

Digest-Gestió inventari d'una Xarxa

Dilart aplicarà a la senyalització un sistema d'identificació amb tecnologia NFC, incorporarem un xip preparat per unes condicions meteorològiques extremes i de vida indefinida a cada senyal, el que ens permetrà identificar-lo i conèixer la data d' instal·lació, fabricant, continguts, estat de les últimes revisions i històric del seu estat, Amb un accés al nostre programa de manteniment i consulta on line DIGEST.