Treballs realitzats


Parc de Collserola

Parc de Collserola

El Parc de Collserola
Collserola també és un espai de descoberta i d'aprenentatge, de trobada i de lleure. Això fa que la gestió, a càrrec del Consorci del Parc, tingui com a finalitat de promoure l'ús respectuós i sostenible d'aquest espai, bo i preservant els seus valors naturals.
El conjunt d'itineraris senyalitzats ens permetrà recórrer els diferents ambients, sentir sensacions i experiències de l'entorn natural.